Home

Wij zijn de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). De ESS houdt zich bezig met maatschappelijke spanningen, polarisatie en de preventie van radicalisering. We adviseren (jeugd)professionals, gemeenschappen en de (lokale) overheid, verbinden ze met elkaar en bieden praktijkkennis aan. Zo dragen we bij aan een inclusieve en veerkrachtige samenleving. Ook de Agenda Veerkrachtige & Weerbare samenleving zet zich hiervoor in. Op de website vind je daarom informatie over de kennisproducten en activiteiten van de ESS en van de Agenda.

Magazine

LinkedIn