Over de ESS

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) draagt bij aan een meer inclusieve en veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin mensen met verschillende etnische achtergronden, religieuze overtuigingen en wereldbeelden gelijkwaardig met elkaar omgaan. We ondersteunen (jeugd)professionals, gemeenschappen en de (lokale) overheid die zich bezighouden met maatschappelijke spanningen, polarisatie en de preventie van radicalisering. Dat doen we door deze partijen te adviseren, te voorzien van praktijkkennis en met elkaar in contact te brengen.

Onze focus

De ESS heeft expertise op het gebied van:

 • Het voorkomen van en omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie.
 • De preventie van radicalisering, waaronder extremistisch en problematisch gedrag.

Wat kan de ESS voor jou betekenen?

Het behouden en versterken van de sociale stabiliteit is een complexe opgave. Daarom hebben alle betrokkenen, van professionals en gemeenschappen in de wijk tot beleidsambtenaren en bestuurders op lokaal en landelijk niveau, elkaar nodig. De ESS helpt hen bij het omgaan met polarisatie en de preventie van radicalisering.

Dit doen we op de volgende manieren:

 • Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van (praktijk)kennis.
  Met onze praktische tools en handreikingen, praktijkverhalen en andere publicaties vergroten we de (praktijk)kennis van gemeenten, gemeenschappen en (jeugd)professionals.
 • Het opbouwen van een netwerk door partijen met elkaar te verbinden.
  We investeren in netwerken en samenwerkingen met onze doelgroepen en andere (maatschappelijke) organisaties. We organiseren bijvoorbeeld kennisnetwerken en leernetwerken.
 • Het (vroeg)tijdig bieden van inzichten in spanningen in de samenleving.
  We brengen deze inzichten verder bij de (lokale) overheid, gemeenschappen en (jeugd)professionals. Hierdoor staat het op de agenda , kan er beleid op gemaakt worden en kunnen interventies worden ingezet.

Wie werken er bij de ESS?

De adviseurs van de ESS hebben expertise op de maatschappelijke opgaven preventie radicalisering en het omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie. Ze bewegen tussen ‘straat en staat’, faciliteren verbinding en bieden praktijkkennis. Ook onderhouden onze adviseurs nauwe banden met (jeugd)professionals, gemeenschappen en de (lokale) overheid. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving, werken samen met partners en spelen in op (inter)nationale ontwikkelingen. 

Onze achtergrond

De ESS is onderdeel van de directie Samenleving & Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Begin 2023 is Platform JEP, bedoeld ter ondersteuning van jeugdprofessionals bij vragen rondom polarisatie, radicalisering en extremisme, samengegaan met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit.

Onze partners

De ESS werkt nauw samen met partners binnen en buiten de overheid die zich met polarisatie, maatschappelijke spanningen en radicalisering bezighouden. Dit zijn onder meer ministeries, gemeenten, kennis- en onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties en netwerken.