Project: Weerbare gemeenschappen tegen ondermijning

Steeds meer kwetsbare jongeren raken betrokken bij zware vormen van criminaliteit. Bij het tegengaan van die ontwikkeling, kan samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappen een belangrijke rol spelen. In sommige gemeenten zijn er gemeenschappen die minder goed in beeld of moeilijk bereikbaar zijn. Binnen de ESS is daarom in 2023 het project ‘Weerbare gemeenschappen tegen ondermijning’ gestart. Dit project helpt gemeenten en hun partners op gang bij de opbouw van een wederkerige samenwerking met lokale gemeenschappen.

Ondersteuning Preventie met Gezag

Het project ‘Weerbare gemeenschappen’ wordt gefinancierd vanuit het programma Preventie met Gezag (PmG). We richten ons dan ook primair op ambtenaren en professionals in PmG-gebieden. We ontwikkelen bijvoorbeeld methodische handreikingen, werken praktijkvoorbeelden uit, organiseren netwerk- en kennisbijeenkomsten en bieden advies op maat en financiering.

Bredere kennisdeling

De kennis en ervaring die we met dit project opdoen, kunnen ook van waarde zijn voor andere gemeenten en professionals die moeite hebben met het in beeld krijgen of bereiken van lokale gemeenschappen. Waar mogelijk stellen we de ontwikkelde kennis en middelen daarom breder beschikbaar. Op deze website delen we onder meer verslagen van kennissessies, interviews met gemeenten en experts, praktijkverhalen en handreikingen.

Stuur bij vragen over dit project een mail naar wgoc@minszw.nl