Verhalen en interviews

Een belangrijk doel van het project Weerbare gemeenschappen tegen ondermijning is het delen van kennis en ervaring. De praktijkvoorbeelden en interviews hieronder zijn ook relevant voor voor andere gemeenten en professionals die moeite hebben met het in beeld krijgen of bereiken van lokale gemeenschappen.  

Praktijkvoorbeelden

Verhalen over gemeenten die ervaring hebben met de opbouw van een wederkerige samenwerking met lokale gemeenschappen.

Leeuwarden

Delft

Den Haag

Arnhem

Ambtenaren aan het woord

Interviews met ambtenaren die werkzaam zijn in Preventie met Gezag-gebieden en deelnemen aan het project Weerbare gemeenschappen tegen ondermijning.

Experts aan het woord

Interviews met deskundigen op het gebied van (jeugd)criminaliteit, weerbare gemeenschappen en andere voor het project relevante thema’s.