‘Samen in gesprek over wat ‘vreedzaam’ voor de wijk betekent’

Sana el Fizazi begon in 2019 als stadsmarinier in de Rotterdamse wijk Hillesluis. Om de wijkveiligheid te verbeteren bouwde ze hier de afgelopen jaren met succes een netwerk van wijkprofessionals, bewoners en ondernemers: Team Hillesluis. De volgende stap die ze wil zetten is die naar een Vreedzame Wijk. Het project Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit helpt haar daarbij. 

Sana el Fizazi, stadsmarinier

Kun je wat meer vertellen over Team Hillesluis? 

“Als stadsmarinier is mijn rol vooral om te verbinden, aan te jagen en belangrijke signalen uit de wijk op te pakken. Ik probeer daarom zo veel mogelijk aanwezig en zichtbaar te zijn en sta in contact met alle relevante partijen: van de wijkagent en welzijnswerkers tot de bewoners en ondernemers. De afgelopen jaren vormde zich zo ‘Team Hillesluis’; een organisatie-overstijgend netwerk, zonder hiërarchie. Het leuke van zo’n naam is dat die het wij-gevoel versterkt. De wijkprofessionals ondertekenen er bijvoorbeeld hun brieven mee en bewoners zien ons als één team. Dat is ook een voordeel met oog op de personele wisselingen die voorkomen in een dynamische wijk als Hillesluis. Mensen komen en gaan. Team Hillesluis blijft.” 

Wat zijn op dit moment de uitdagingen in de wijk? 

“Hillesluis is in het algemeen een gewone, mooie wijk waar veel bewoners bouwen aan een fijn leven. Tegelijk is er veel armoede en jeugdproblematiek en een laag vertrouwen in elkaar en in de overheid. Veel mensen zijn vooral bezig met overleven. Ze werken hard en proberen de eindjes aan elkaar te knopen en de gaten te dichten. Problemen achter de voordeur stapelen zich soms jarenlang op en zorgen voor isolement. Ook vinden er behoorlijk ernstige veiligheidsincidenten plaats, zoals explosies en schietincidenten. Het opgroeien, opvoeden en samenleven in Hillesluis kent zo behoorlijk wat uitdagingen.”  

Hoe kwam je in aanraking met de Vreedzame Wijk? 

“Ik raakte op een bijeenkomst van het NPRZ in gesprek met José en Mahmoud, de projectleiders van Weerbare gemeenschappen tegen ondermijning. Daar vertelden ze over de aanpak Vreedzame Wijk en de mogelijkheden om wijken daarmee te ondersteunen. Ik had wel eens van het concept ‘Vreedzaam’ gehoord, maar nu had het meteen mijn interesse. Het mooie vind ik vooral de positieve insteek. Ik wil het vooral gaan hebben over wat ‘vreedzaam’ voor onze wijk betekent. Dan gaat het niet alleen over incidenten, maar ook over de vraag waarom er bijvoorbeeld nauwelijks meldingen worden gedaan bij de gemeente of politie. De wijkvraagstukken komen hiermee meer centraal te staan. Niet enkel vanuit problemen, maar meer vanuit het verkennen van elkaars perspectieven en verschillen. In een vreedzame wijk zoek je samen naar oplossingen en ben je samen verantwoordelijk voor vreedzaam samenleven. Dat is het idee.” 

Waar gaan jullie concreet mee aan de slag? 

“De ondersteuning van het project WGOC geeft ons de kans om samen met bewonersnetwerken vanuit gezamenlijke doelen te gaan werken. We willen starten met trainingen en communicatie om het gedachtegoed van Vreedzame Wijken een Hillesluise invulling te geven. Bij deze trainingen willen we zo veel mogelijk partijen betrekken. In ieder geval scholen, en het liefst ook bewoners. Dan krijgen we echt een gedeelde agenda en kunnen we samen groeien.”  

Waar hoop je aan het eind van het jaar te staan? 

“Door Team Hillesluis hebben we al veel verbinding binnen de wijk. Het komende jaar willen we de beweging naar een vreedzame wijk inzetten. Het zou mooi zijn als aan het eind van het jaar Team Hillesluis ook een Team Vreedzaam is, waarbinnen wijkpartners, scholen, bewoners, buurtouders, ondernemers, jong en oud ieder een steentje bijdraagt aan een Vreedzame Wijk.”  

Sana bezocht op 7 maart 2024 de kennisdag ‘Veerkracht en weerbaarheid van jongeren’ van het project Weerbare gemeenschappen tegen ondermijning. 

“Ik vond het heel waardevol om op deze dag ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten, die deels tegen dezelfde problemen aanlopen. Maar bijvoorbeeld ook om het over de wisselwerking met beleidsmakers te hebben. Ik moet zeggen dat ik niet vaak naar dit soort bijeenkomsten ga, want ik ben liever in de wijk. Maar soms is het toch goed om er even uit te stappen. Dat voorkomt dat je een tunnelvisie ontwikkelt.”