‘Ook als jongeren de fout in gaan, laten we ze niet los’

Ingrid Burrie is Coördinator Veiligheid van het Programma Leeuwarden-Oost (Preventie met Gezag). Ze vertelt over de uitdagingen om jongeren te bereiken en wat de samenwerking met stichting BuurtBazen daarbij oplevert. 

Ingrid Burrie, Coördinator Veiligheid

“Als gemeente zijn we goed bekend met de risicofactoren die jongeren kwetsbaar maken voor ondermijnende criminaliteit. Toch hebben we vaak het gevoel er te laat bij te zijn. Toen ik vorig jaar aan dit programma begon had ik het gevoel dat we met 5-0 achterstonden. Op dit moment zijn we vooral nog bezig met herstel en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat verschillende groepen nodig hebben. Dat kan al per wijk binnen Leeuwarden-Oost verschillen. Meiden bereiken we dan bijvoorbeeld heel goed met activiteiten van jongerenwerkers. Maar bij de jongens die in diezelfde wijk veel op straat hangen is hier nauwelijks animo voor. Zowel de politie als de ondersteunende zorgpartijen krijgen bij deze groep weinig voet aan de grond. Een uniform werkt bij hen vaak zelfs averechts.” 

Andere culturele achtergrond 

“De BuurtBazen kunnen juist voor deze jongeren een belangrijke rol spelen. Ze kennen de doelgroep en hebben al een handelingsrepertoire. En de realiteit is: ze hebben net als veel jongeren ook een andere culturele achtergrond. Ook met hun werktijden zijn ze onderscheidend: De BuurtBazen zijn vaak nog tot middernacht op straat. Met onze straatcoaches bespreken we nu of het verbreden van hun werktijden van toegevoegde waarde is voor het bereiken van jongeren. Vanuit Preventie met Gezag zijn we zo aan het verkennen hoe we ons samen echt kunnen doorontwikkelen tot een beschikbare overheid, vooral voor die jongeren die het risico lopen om in de ondermijnende criminaliteit terecht te komen.” 

Borging in het programma 

“In eerste instantie hebben we de bijdrage van Stichting BuurtBazen gefinancierd via een restpost van Preventie met Gezag, omdat het reguliere budget al vergeven was. Op dit moment worden we voor een periode van drie jaar bekostigd vanuit de SPUK-regeling Kansrijke Wijken, die zich richt op de focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. We onderzoeken nu hoe we het werk van de stichting kunnen borgen in ons programma. Onze ambitie voor de komende tijd is om onze blinde vlekken in kaart te brengen. Daar kunnen de BuurtBazen bij helpen, maar ook zij zien niet alles. Om meer ‘aan de voorkant’ te zitten in onze jeugdaanpak hebben we de hele gemeenschap nodig. Instanties als Veilig Thuis, jongeren en ouders zelf, maar bijvoorbeeld ook scholen. Want ook leraren zijn een belangrijke signalerende partij. Daarom willen we ook heel graag scholen bij Preventie met Gezag betrekken. Schoolverzuim van jongeren is vaak een eerste indicatie dat het niet goed gaat met ze. Die signalen zijn dus heel belangrijk voor onze preventieve aanpak.” 

Gedrag komt ergens vandaan 

“Het signaal dat we willen afgeven is dat we ons zorgen maken over onze jongeren en dat we weten dat negatief gedrag altijd ergens vandaan komt. We stellen daarom grenzen, maar maken óók duidelijk dat we ze willen helpen. Ook als ze de fout in zijn gegaan laten we ze niet los.”  

Lees ook: