Bijeenkomsten

In 2024 organiseert het project verschillende kennisdagen voor ambtenaren en andere professionals in Preventie met Gezag-gebieden. Deze bijeenkomsten hebben een beperkte capaciteit. Per kennisdag is er daarom ruimte voor 40 ambtenaren en professionals die werkzaam zijn in PmG-gebieden.

Kennisdagen

Kennisdag 7 maart: Veerkracht en weerbaarheid van jongeren

Kennisdag 15 april: Samenwerken met lokale netwerken 

Kennisdag 13 juni: Vergroten van ouderbetrokkenheid