Verslag: 'Eerste bijeenkomst project Weerbare gemeenschappen tegen ondermijning'

Op donderdag 7 maart 2024 vond in de Witte Vosch in Utrecht de eerste kennisdag plaats van het project Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit. Binnen het thema ‘veerkracht en weerbaarheid van jongeren’ werd een groot aantal uitdagingen en oplossingsrichtingen besproken. Dit verslag geeft daarvan een indruk.