Omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie

Wat is polarisatie en hoe ga je ermee om?

Protest tegen de komst van vluchtelingen, discussies over het slavernijverleden, weerstand tegen de bouw van een moskee en wantrouwen in de overheid. Polarisatie kent tal van verschijningsvormen, meerdere oorzaken en gevolgen, en doet zich op zeer uiteenlopende terreinen voor. Bij polarisatie worden tegenstellingen tussen groepen gecreëerd, uitvergroot en verscherpt, waardoor ze van elkaar vervreemden en tegenover elkaar komen te staan. In combinatie met andere factoren, zoals buitenlandse ontwikkelingen, kan dit wij-zij-denken leiden tot maatschappelijke spanningen. Voor (jeugd)professionals, gemeenschappen en de (lokale) overheid is het de vraag hoe zij hiermee om kunnen gaan. 

Ons aanbod

De ESS biedt praktische handvatten voor het signaleren, het voorkomen van en omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie. We brengen kennis bij elkaar, bieden een podium aan goede voorbeelden uit de praktijk en investeren in netwerkopbouw met partners en betrokkenen. We geven advies aan (jeugd)professionals, gemeenschappen en de (lokale) overheid. Zo helpen we onze partners hun inzet en werk te versterken bij het voorkomen van en omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie. 

Publicaties

Praktijkverhalen

Nieuws