Actuele projectinformatie

Hieronder delen projectleiders José Degen en Mahmoud Alzubaidi regelmatig updates over de voortgang. 

Projectupdate | 2 april

Vanuit Preventie met Gezag (PmG) zetten gemeenten vol in op programma’s op school en in de wijk. Vaak is er een goede samenwerking met professionele organisaties, maar is er nog weinig contact met de mensen die dichter bij de jongeren staan, zoals de eigenaar van de friettent, de speeltuinvrijwilliger of de sportcoach. Ook met ouders lukt het lang niet altijd om contact te hebben, laat staan om samen te werken rondom de zorg voor hun kinderen. Met ons project ondersteunen we daarom gemeenten bij het leggen van contacten en het opbouwen van duurzame samenwerkingen met de gemeenschap.

Het project ‘Weerbare gemeenschappen tegen ondermijning’ ging van start in 2023. Vanaf dat moment hebben we met veel betrokkenheid gewerkt aan de opzet en uitvoering ervan. We wilden voorkomen dat het project gebaseerd zou worden op aannames. Onze ambitie is om maximaal aan te sluiten bij de lokale behoeften. Daarom zijn we begonnen met een behoefteuitvraag in de 20 PmG-gebieden. Dat heeft ertoe geleid dat we op dit moment 14 PmG-gebieden ondersteunen met een grote variatie aan op maat advies, begeleiding en financiering. Zo wordt in Groningen de opvoedkracht van ouders vergroot middels de methode ‘Geweldloos Verzet’, nadat ouders eerder hadden uitgesproken hier behoefte aan te hebben. En in Roosendaal doet een netwerker onderzoek naar de perspectieven van gemeenschappen over de brede sociale basis, jeugd en ouderbetrokkenheid.

Delen van kennis en ervaringen

Naast op maat ondersteuning, gaven gemeenten ook bij ons aan behoefte te hebben aan kennis en ervaringen op het vlak van preventie van ondermijning én om in contact te komen met collega-gemeenten. Gemeenten zijn immers vaak met vergelijkbare processen bezig, vaak geleid door een beperkt aantal ambtenaren, zonder directe collega's om mee te sparren. De preventie van ondermijning is een wicked problem. Het delen van verschillende perspectieven is daarbij van onschatbare waarde. We organiseren dit jaar daarom drie kennisdagen die gericht zijn op zowel kennisdeling als netwerken. Daarnaast ontwikkelen we diverse handreikingen, werken we praktijkverhalen uit en doen we interviews met ambtenaren en experts op het gebied van (jeugd)criminaliteit en ondermijning. We delen deze informatie met de ambtenaren en professionals in PmG-gebieden via een aantal projectupdates.

Wetenschappelijke inzichten

Hoewel we ons project heel praktisch insteken, moet bij de preventie van ondermijning ook het belang van wetenschappelijke kennis niet worden onderschat. In de literatuur spreken ze van ‘sociale bronnen’ die risico- en beschermende factoren voor de toetreding tot de ondermijnende (jeugd)criminaliteit bevatten. Voor ons project hebben we Sheila Adjiembaks en Sahar Noor gevraagd die literatuur te doorzoeken en er praktische handvatten uit te halen voor gemeenten en wijkprofessionals. Het onderzoeksrapport van Sheila en Sahar zal later nog worden gedeeld. 

Eerste bijeenkomsten

De bevindingen van Sheila en Sahar stonden centraal op onze eerste kennisdag, op 7 maart in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst deelden ze hun eerste inzichten en gingen erover in gesprek met ongeveer 40 gemeenteambtenaren, beleidsmedewerkers en andere professionals. Deze bijeenkomst was voor ons project een bijzondere mijlpaal, omdat voor het eerst sinds de start van het project deze groep van gemeenteambtenaren, beleidsmedewerkers en professionals samenkwam. Wij zijn enorm blij met de onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen die plaatsvond. De dag en de inbreng en betrokkenheid van alle aanwezigen hebben ons geïnspireerd. Lees het verslag van de eerste kennisdag

De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 april. Ambtenaren en andere professionals in PmG-gebieden kunnen zich nog aanmelden. Tijdens deze kennisdag staat de samenwerking met de lokale gemeenschap op de agenda; hoe kom je in contact? Hoe werk je samen aan een taboe-gevoelig onderwerp? En hoe stimuleer je bewonersinitiatief? 

Eindproduct: handreiking

Aan het eind van dit jaar hopen we dat de initiatieven die we ondersteunen goed van de grond zijn gekomen en dat we gemeenten daarmee op gang hebben geholpen in hun samenwerking met lokale gemeenschappen. Daarnaast willen we aan het eind van dit jaar een overkoepelend eindproduct opleveren: een handreiking met de opgehaalde kennis, praktijkvoorbeelden en concrete tips en adviezen. Een praktische gids met handelingsperspectief, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen; niet alleen de PmG-gemeenten, maar ook andere gemeenten en professionals die aan de slag willen met samenwerking met de gemeenschap.

We hebben de afgelopen tijd met veel gemeenten gesproken en zullen dat ook dit jaar nog veel doen. Tijdens onze een op een contacten én tijdens de kennisdagen. Wij roepen gemeenten op om ook elkáár op te zoeken. Zodat we van elkaar kunnen blijven leren, elkaar kunnen ondersteunen en motiveren, en samen bouwen aan een sterk netwerk. 

José Degen en Mahmoud Alzubaidi