Tool Triggerfactoren

Heeft u in uw werk te maken met jongeren die kwetsbaar zijn voor radicalisering? En wilt u weten wat u kunt doen om radicalisering te voorkomen of tegen te gaan? De online tool triggerfactoren in het radicaliseringsproces helpt u hierbij. Radicalisering is een complex proces, waarbij veel verschillende factoren een rol spelen. Vaak zijn het concrete gebeurtenissen die het proces in gang zetten of versnellen. Die gebeurtenissen heten ook wel triggerfactoren.

Lees via uw beroepsgroep wat u kunt doen.

Als u niet tot een van deze beroepsgroepen behoort, klik dan op de beroepsgroep waar u de meeste affiniteit mee heeft.