Onderwijs

Als docent heeft u boven alles een pedagogische en onderwijskundige taak. U heeft zicht en invloed op de ontwikkeling van jongeren in een levensfase waarin deze vaak ook kwetsbaarder voor radicalisering zijn. Tegelijkertijd heeft u weinig zicht op het leven van jongeren buiten de school. Het contact met ouders en andere professionals die een pedagogische functie hebben – zoals jongerenwerkers – is daarom van groot belang. U heeft als docent vooral een signalerende functie.

Klik op een triggerfactor en kijk wat u als docent per gebeurtenis kunt doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of tegen te gaan. Er kan sprake zijn van meerdere triggerfactoren.