Tool triggerfactoren in 60 seconden

Heeft u in uw werk te maken met radicalisering? Maakt u zich zorgen over een of meer jongeren? Of wilt u weten wat u kunt doen?  De tool triggerfactoren helpt u om deze basiskennis te vergroten, meer inzicht te krijgen in de triggerfactoren die er zijn en de mogelijke invloed daarvan op een radicaliseringsproces. De tool kan voor u de eerste kennismaking zijn met het onderwerp radicalisering en een stimulans zijn om uzelf hierin verder te verdiepen. Bekijk hier de video over het gebruik van de tool triggerfactoren.

Voiceover:
Heb je in je werk te maken met radicalisering?
Maak je je zorgen over één of meer jongeren?
Wil je weten wat je kunt doen?
De online Tool Triggerfactoren kan je helpen.
Triggerfactoren zijn gebeurtenissen die radicalisering in gang kunnen zetten of versnellen.
Er zijn drie soorten triggerfactoren.
Een voorbeeld van een triggerfactor op persoonlijk niveau is: een ervaring met discriminatie.
Dat leidt vaak tot boosheid en frustatie.
Daar kunnen radicale groepen op inspelen.
Een triggerfactor op groepsniveau kan zijn: een ontmoeting met een radicaal persoon. Bijvoorbeeld een ronselaar.
Een triggerfactor op samenlevingsniveau: militaire acties of aanslagen, hier of ver weg.
Die kunnen gevoelens van onrechtvaardigheid oproepen.
De tool geeft overzicht van de meest voorkomende triggerfactoren.
Signaleer je een triggerfactor bij een jongere en maak je je zorgen?
Hier lees je wat je kunt doen…
Bijvoorbeeld je zorgen delen met anderen.
Werk je met mensen die vatbaar zijn voor radicalisering?
Bekijk dan de Tool Triggerfactoren.

Eindtitel: Expertise-unit sociale stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Kijk op socialestabiliteit.nl/triggerfactoren