Ervaring met discriminatie

Ingrijpende ervaringen met discriminatie kunnen sterke gevoelens van frustratie, uitsluiting en boosheid richting andere groepen of de samenleving oproepen. Radicale groepen spelen vaak in op dit soort gevoelens. Vatbaarheid voor radicalisering kan toenemen als een cliënt zelf discriminatie ervaart of dat ziet bij iemand in de nabije omgeving.

Wat kunt u doen?