Type Evaluaties

Type Evaluaties

De Evidence Based Werken Toolkit bij de Preventie van Radicalisering is gericht op drie type evaluaties: de planevaluatie, de procesevaluatie en de effectevaluatie.

In het onderstaande figuur staat de ideale tijdlijn voor het uitvoeren van deze evaluaties.
De belangrijkste vuistregel is: begin vroeg! Start het ontwerp van je evaluatie al tijdens het ontwerpen van je interventie.

De ideale tijdlijn

Evaluatie gebeurt niet pas achteraf. Om goed te kunnen evalueren heb je informatie nodig die al voorafgaand aan en gedurende de interventie is verzameld. Vooraf moet je ook bepalen wat je eigenlijk wilt weten en meten van de interventie. Dit staat in het ‘ontwerp van de evaluatie’ en dit ontwerp maak je al aan het begin.

De momenten waarop je meet (meetmomenten) liggen in verschillende fases van de interventie. Het meetmoment voor de planevaluatie ligt aan het begin omdat je wilt nagaan of je plan om de interventie in te zetten goed in elkaar zit. Het meetmoment voor de procesevaluatie ligt als de interventie al even loopt zodat er informatie is over de uitvoering ervan die kan worden gemeten. Het meetmoment voor de effectevaluatie ligt of aan het einde van de looptijd van de interventie, of na een bepaalde periode waarna verwacht kan worden dat meetbare effecten zijn opgetreden.

Wordt de interventie al een tijdje ingezet maar is geen rekening gehouden van te voren met de evaluatie? Evalueren kan dan nog steeds. Zie voor deze en andere niet-ideale situaties Niet-ideale situaties/veelgestelde vragen.

Klik hier om terug te gaan naar de matrix op de homepage waar je per interventie en per type evaluatie de bijpassende informatie en tools vindt.