Hebben we het juiste plan van aanpak gemaakt?

Voldoet het opgestelde plan van aanpak voor de interventie aan de randvoorwaarden? Om die vraag te beantwoorden, wordt een check uitgevoerd: de planevaluatie. 

Het doel van een planevaluatie is om meer inzicht te krijgen in:

  • De mate waarin het plan een oplossing biedt voor het aangedragen probleem en dit aannemelijk kan worden gemaakt;
  • De mate waarin het plan is onderbouwd;
  • De mate waarin bestaande kennis en context in het plan zijn meegenomen;
  • De mate waarin is nagedacht over de opzet en uitvoering van een proces- en/of effectevaluatie van de interventie.

De planevaluatie biedt handvatten om het plan van aanpak voor de interventie aan te scherpen en beter te kunnen verantwoorden.