Planevaluatie

Voldoet het opgestelde plan van aanpak voor de interventie aan de randvoorwaarden? Om die vraag te beantwoorden, wordt een check uitgevoerd: de planevaluatie. 

Het doel van een planevaluatie is om meer inzicht te krijgen in:

  • De mate waarin het plan een oplossing biedt voor het aangedragen probleem en dit aannemelijk kan worden gemaakt;
  • De mate waarin het plan is onderbouwd;
  • De mate waarin bestaande kennis en context in het plan zijn meegenomen;
  • De mate waarin is nagedacht over de opzet en uitvoering van een proces- en/of effectevaluatie van de interventie.

De planevaluatie biedt handvatten om het plan van aanpak voor de interventie aan te scherpen en beter te kunnen verantwoorden.   

Klik hier om terug te gaan naar de matrix op de homepage waar je per interventie en per type evaluatie de bijpassende informatie en tools vindt.