De preventie van radicalisering vraagt om een goede en effectieve aanpak. Maar hoe weet je nu als gemeente of interventie uitvoerder of je op de goede weg bent? Door te evalueren kom je hierachter. De Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering biedt kennis, geleerde lessen, handige checklists en formats om de interventies om radicalisering tegen te gaan te evaluaeren. Meer weten over de toolkit? Bekijk ook de video en Meer over evidence based werken.

De Toolkit is gericht op het evalueren en meten van interventies op drie momenten; voorafgaand aan de interventie gericht op de planvorming (planevaluatie), tijdens de interventie gericht op de uitvoering (procesevaluatie) en na een bepaalde looptijd van de interventie gericht op de behaalde uitkomsten en effecten (effectevaluatie). Lees meer over deze evaluaties en de ideale tijdlijn voor evalueren bij Type evaluaties. Wil je meer weten over evalueren van de gehele aanpak (programmaniveau)? Kijk dan bij de quick programmascan.

In de onderstaande toolkit matrix zijn deze drie type evaluaties gekoppeld aan vier specifieke interventies die vaak worden ingezet ter preventie van radicalisering: multidisciplinair casusoverleg, sleutelfiguren netwerk, weerbaar opvoeden en theater. Voor informatie over evaluaties van andere interventies kun je terecht bij ‘algemene interventie’.

In de matrix vind je per interventie en per type evaluatie de bijpassende informatie en tools door op dat vak te klikken.

Disclaimer: De aangedragen voorbeelden in deze toolkit zijn ter inspiratie. Opname in de toolkit geldt niet als kwaliteitskeurmerk.