Theater

Theater wordt ingezet op middelbare scholen en het MBO om jongeren weerbaarder te maken tegen radicalisering en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Algemene informatie Theater

Onder de interventie Theater verstaan we het volgende:
Theatervoorstellingen (en ook films), inclusief bijbehorende lespakketten, gericht op het weerbaar maken van jongeren tegen radicalisering.

De interventie Theater bestaat vaak uit de volgende elementen:

1. Een theatervoorstelling (of film) over (de onderliggende motieven van) radicalisering, voor jongeren op de middelbare school en het MBO, die één of meerdere van de volgende doelstellingen heeft:

  • Radicalisering bespreekbaar maken
  • Jongeren kritisch laten nadenken over eigen denkbeelden en aannamen
  • Kennis en empathie vermeerderen over uitsluiting
  • Overbruggend contact tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond te stimuleren

2. Een lespakket en/of een nagesprek om de theatervoorstelling (of film) in de klas voor en na te bespreken.

Geleerde lessen Theater

Welke lessen zijn er te trekken uit eerder onderzoek naar de inzet van Theater om jongeren weerbaar te maken tegen radicalisering? Zie Geleerde Lessen Theater.

Meer informatie & voorbeelden Theater

Voorbeelden van theatervoorstellingen (en films) over radicalisering voor jongeren zijn:

Twee van bovengenoemde voorstellingen, die bijbehorende lespakketten hebben, zijn geëvalueerd op effect. Die vind je in deze lijst.

De hierboven genoemde publicaties dienen ter inspiratie.