Randvoorwaarden & Stappenplan Planevaluatie Multidisciplinair casusoverleg

Het uitvoeren van een planevaluatie is een check op het plan van aanpak: de basis voor het inzetten en uitvoeren van een interventie. In het geval van een multidisciplinair casusoverleg wordt het plan van aanpak vaak in de vorm van een samenwerkingsconvenant ontwikkeld.

Waarom?

  • Sterke (wetenschappelijke) onderbouwing van de interventie;
  • Voorbereiding voor verdere evaluatie op proces en/of effect;
  • Verantwoording van het plan aan specifieke stakeholders (bijv. gemeenteraad);
  • Om plan van aanpak van een externe uitvoerder te kunnen beoordelen.

Wanneer?
Start de planevaluatie wanneer een uitgewerkt concept van het plan van aanpak gereed is. Dit kan ook zijn wanneer een interventie-aanbieder dit plan neerlegt bij de opdrachtgever.

Randvoorwaarden

  1. Plan van aanpak. Er ligt een concept plan van aanpak voor de uitvoering van de interventie. In het geval van de casustafel waarbij meerdere partijen betrokken zijn, heeft het plan van aanpak vaak de vorm van een samenwerkingsconvenant. Een planevaluatie heeft pas meerwaarde als de afspraken in conceptvorm zijn vastgelegd.
  2. Aanleiding: Het is duidelijk voor de betrokkenen waarom de check op het plan van aanpak (planevaluatie) nut en noodzaak heeft. Het samenwerkingsconvenant luidt meestal een nieuwe/meer expliciete manier van samenwerken en besluitvorming in rondom de preventie van radicalisering. Er zijn meerdere check-momenten nodig om na te gaan of deze manier werkt. Deze planevaluatie is  het eerste check-moment voordat de nieuwe samenwerking in praktijk wordt gebracht.
  3. Draagvlak (voor de evaluatie): Betrek relevante stakeholders, zoals politieke, ambtelijke en financiële opdrachtgevers, medeopstellers van het plan en de partijen die zijn betrokken bij het casusoverleg.
  4. Tijd en middelen. Reserveer voldoende tijd en middelen in het planningsproces om een toetsing van het plan van aanpak (samenwerkingsconvenant) uit te voeren.  
  5. Objectiviteit. Voorkom tunnelvisie of groupthink. Voer de planevaluatie met minimaal twee personen uit. En vraag een collega die niet binnen het multidisciplinair casusoverleg actief is om het plan van aanpak/samenwerkingsconvenant mee te beoordelen.

Stappenplan

Het uitvoeren van een planevaluatie van de interventie “Multidisciplinair casusoverleg” verloopt in vijf stappen.

Stap 1: Stel een evaluatieteam samen. Betrek minimaal 2 personen: iemand die bij het opstellen van het plan van aanpak voor de inzet van bij het opzetten van een multidisciplinair casusoverleg betrokken is geweest of de opdrachtgever én een buitenstaander (bijv. collega met een ander dossier of uit een ander domein) die kritische vragen kan stellen. Kijk voor meer informatie bij Wie voert de evaluatie uit?

Stap 2: Ieder teamlid leest individueel het plan van aanpak van de interventie. Bij de beoordeling ervan hanteer je de Checklist Plan van Aanpak Multidisciplinair casusoverleg. Die vind je hier.

Stap 3: Bespreek samen de antwoorden op de vragen uit de checklist en formuleer voorlopige uitkomsten van de evaluatie.

Stap 4: Bespreek de voorlopige uitkomsten van de planevaluatie met de betrokken stakeholders (bijvoorbeeld opstellers van het plan, opdrachtgevers, uitvoerders).

Stap 5: Maak afspraken over het doorvoeren van eventuele verbeteringen, wanneer het plan kan worden goedgekeurd en over de wijze van communiceren over het plan.