Multidisciplinair Casusoverleg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de persoonsgerichte aanpak. Onderdeel hiervan is dat individuen, waar zorgen om zijn met betrekking tot radicalisering, worden besproken in het multidisciplinair casusoverleg.

Algemene informatie multidisciplinair casusoverleg

Wat verstaan we onder multidisciplinair casusoverleg?

 • Een overlegstructuur waarin professionals met verschillende achtergronden individuen bespreken waar zorgen om bestaan. Om hier vervolgens gericht en gezamenlijk een plan van aanpak voor te maken.

Wat verstaan we onder een multidisciplinair casusoverleg t.b.v. preventie van verdere radicalisering?

 • Het multidisciplinair casusoverleg is gericht op het voorkomen van extremisme en terrorisme. In het overleg wordt vroegsignalering van  radicalisering besproken. En staat de inzet van een persoonsgerichte deradicaliseringsaanpak van individuen met extremistische denkbeelden centraal.
 • Door het vormgeven van het multidisciplinair casusoverleg in de gemeente wordt de persoonsgerichte aanpak mogelijk gemaakt. Het multidisciplinair casusoverleg is de interventie die hier centraal staat (en dus niet de persoonsgerichte aanpak).
 • De NCTV ontwikkelde een model convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme waarmee gemeenten en overige partners hun multidisciplinair casusoverleg kunnen vormgeven.
 • De partners van het multidisciplinair casusoverleg bestaan uit de kernpartijen (gemeente, politie en OM), casuspartijen (Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland) en externe casuspartners (diverse (zorg)organisaties).
 • Het casusoverleg brengt informatie samen en voorziet deze van duiding. Op deze manier ontstaat een zo duidelijk mogelijk beeld van de problematiek. Op basis waarvan interventies samen kunnen worden bepaald of afgestemd. In het multidisciplinair casusoverleg wordt per individu een integraal plan van aanpak opgesteld om de risico’s die voortkomen uit extremistisch gedachtengoed te verkleinen en de inzet op beschermende factoren te vergroten. Interventies kunnen bestaan uit (een combinatie van) bestuurlijke, stafrechtelijke en/of zorgmaatregelen.
 • Afhankelijk van de hoeveelheid casuïstiek en grootte van de gemeente, kan een apart lokaal casusoverleg worden opgezet of worden aangesloten bij het Veiligheidshuis.
 • Het casusoverleg voldoet ten minste aan:
  • Gemeente, politie en OM als partners bij het casusoverleg, maar bij voorkeur ook aanvullende partners.
  • Gemaakte afspraken over informatie-uitwisselingen privacy.
  • Een risico-taxatie instrument om de casus te duiden dan wel te achterhalen welke informatie nog ontbreekt om een goede duiding te kunnen maken.

Geleerde lessen multidisciplinair casusoverleg

Welke lessen trekken we uit eerder onderzoek naar het multidisciplinair casusoverleg? Zie Geleerde Lessen

Meer informatie & voorbeelden multidisciplinair casusoverleg

Meer informatie over het multidisciplinair casusoverleg, ervaringen met de samenwerking met multidisciplinair casusoverleg en do's and don'ts zijn te vinden in de volgende publicaties:

 • De rol van gemeenten in de aanpak van radicalisering – VNG (2018)
 • Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme: Model Convenant en Handleiding voor gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en ketenpartners – beschikbaar via het besloten informatie portaal voor professionals op de website van de NCTV

De hierboven genoemde publicaties dienen ter inspiratie.