Nieuwsbrief WeerbaarNL – december 2019

WeerbaarNL is de nieuwsbrief van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicatie handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’

Polarisatie is een thema waar gemeenten, gemeenschappen en professionals mee worden geconfronteerd. Hoe ga je hiermee om? De handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’ biedt handelingsperspectief.)

Publicatie handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’

handreiking

Evaluatie training 'Omgaan Met Extreme Idealen'

De training Omgaan met Extreme Idealen (OMEI) heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van deelnemers als het gaat om het handelen bij (mogelijke) radicalisering. Deelnemers geven wel aan meer te willen oefenen, zodat het geleerde niet wegzakt. Dit blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van ESS.

Evaluatie training 'Omgaan Met Extreme Idealen'

Van Philips stad naar Brainport: 2e bijeenkomst programma Divers & inclusief

Eindhoven is in toenemende mate een internationale stad, en een aantrekkelijke woonplaats voor internationals van over de hele wereld. Dit maakt de ‘Brainport’ een interessante casus voor het programma Divers & inclusief: In Eindhoven verkennen we op deze tweede bijeenkomst de kansen en schaduwkanten van de toegenomen diversiteitsdynamiek voor gemeenten met soortgelijke vraagstukken.

Van Philips stad naar Brainport: 2e bijeenkomst programma Divers & inclusief

eindhoven

Werkbezoek minister Koolmees Rotterdam: Evidence Based Werken

In augustus werd de Toolkit Evidence Based Werken gelanceerd, maar hoe werkt evaluatiegericht werken nu in de praktijk? Minister Koolmees bracht in dat kader een werkbezoek aan gemeente Rotterdam. Daar wordt door dialoog en ontmoeting gewerkt aan het voorkomen en tegengaan van maatschappelijke spanningen en radicalisering.

Werkbezoek minister Koolmees Rotterdam: Evidence Based Werken

toneel

Nieuws van Platform JEP

Met elkaar van repressie naar preventie bewegen

Wat is nodig om de lokale samenwerking tussen professionals uit het sociale domein en het veiligheidsdomein te versterken? Platform JEP organiseerde afgelopen maanden focusgroepen in vijf verschillende gemeenten om antwoord te krijgen op die vraag. Van repressie naar preventie, we bewegen met elkaar naar de voorkant.

focusgroepen

Preventie radicalisering jongeren met een LVB

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn relatief makkelijk te beïnvloeden en daardoor mogelijk kwetsbaar als het gaat om radicalisering. Hoe kun je helpen om radicalisering binnen deze groep te signaleren, voorkomen en bestrijden? Lees verder: