Van Philips stad naar Brainport: 2e bijeenkomst programma Divers & inclusief

Design-stad Eindhoven huisvest een groeiende groep internationals. Wie profiteren er van deze bloeiende design economie en wie zijn de achterblijvers? Hoe bind je je als buren aan de expats next door? En welk beleid vraagt dit van de gemeente?

eindhoven

Omgaan met een toenemend aantal internationals

Aan de hand van de ‘casus’ Eindhoven verkennen we op deze tweede bijeenkomst van het programma ‘Divers & inclusief’ de kansen en schaduwkanten van de toegenomen diversiteitsdynamiek voor gemeenten met soortgelijke vraagstukken.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? De bijeenkomst vindt plaats op 30 januari 2020 in Eindhoven tussen 15:30 en 19:15 uur. 

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Programma ‘Divers & inclusief’

Aanleiding voor het programma – geïnitieerd door de VNG en het ministerie van SZW – is de almaar meer veranderende bevolkingssamenstelling: expats, arbeidsmigranten, vluchtelingen, statushouders, gastarbeiders, internationale studenten, etc. Hoe gaan we met de maatschappelijke gevolgen hiervan om?

De bijeenkomsten van het programma zijn primair bedoeld voor bestuurders en hun ondersteunende ambtenaar. Om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Om verstandig en niet krampachtig (en zeker niet naïef) met diversiteit om te gaan. Om met elkaar een verbindend handelingsperspectief te vinden voor reële maatschappelijke vragen.

Terugblik eerste bijeenkomst

2 oktober 2019 vond in Amersfoort de startbijeenkomst van het programma plaats. Met een boeiend inkijkje hoe deze gemeente alsook Rotterdam concreet diversiteitbeleid hebben ontwikkeld. Op 30 januari 2020 staan we in Eindhoven specifiek stil bij gemeenten met vlottende internationale bevolkingsgroepen. We zijn nog op zoek naar bestuurders of ambtenaren die vanuit soortgelijke problematiek een bijdrage willen leveren.