Publicatie handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’

Polarisatie is een thema waar gemeenten, gemeenschappen en professionals mee worden geconfronteerd. Hoe ga je hiermee om? De handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’ biedt handelingsperspectief.

handreiking

De ESS heeft in een breed samenwerkingsverband bestaande uit de VNG, het NGB, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, experts, gemeente- ambtenaren, communicatieadviseurs en burgemeesters een traject doorlopen met betrekking tot lokale polarisatiedynamieken en de Sinterklaasintocht. Het traject bestond uit strategische sessies met gemeenten, een landelijke bijeenkomst voor gemeente- ambtenaren, en een bijeenkomst voor burgemeesters rondom demonstratierecht.

De uitkomsten zijn vastgelegd in de handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’. Belangrijkste pijlers naast bestaande theorie: de analyse van de lokale kaart, strategisch leiderschap, inclusieve communicatie en borging. De handreiking is bedoeld voor gemeenten, maar kan ook breder ingezet worden. Ter ondersteuning van de handreiking is de special gepubliceerd ‘Polarisatie, verschillende perspectieven’. In het magazine komen bewindspersonen, burgemeesters, kennisadviseurs en de directeur van de directie Samenleving en Integratie aan het woord.