Toetreden tot een radicale groep

Dit is één van de belangrijkste triggers in het radicaliseringsproces. De jongere trekt zich terug in een gesloten groep met een afgebakende (radicale) identiteit, die bijvoorbeeld wordt geuit in uiterlijk en/of onverdraagzame meningen en gedrag. Binnen de groep wordt het radicale gedachtegoed verder ontwikkeld. Door het versterken van de onderlinge banden, en het verzwakken van oorspronkelijke sociale banden, wordt een terugkeer naar het leven vóór de radicalisering moeilijker. De jongere kan door toetreding ook gedesillusioneerd raken.

Wat kunt u doen?