Militaire acties of aanslagen

Militaire acties en aanslagen die plaatsvinden in bijvoorbeeld de Westerse of Arabische wereld, kunnen gevoelens als onrechtvaardigheid, boosheid en frustratie bij cliënten oproepen. Ze kunnen de vatbaarheid voor radicalisering versterken. Radicale groepen grijpen deze gebeurtenissen meestal aan om een tegenstelling te versterken tussen de eigen groep en andere groepen in de samenleving. Het kan mensen dus vatbaar maken, maar ook hun radicale gedachtegoed bevestigen en versterken.

Wat kunt u doen?