Confrontatie met propaganda

Een cliënt kan zowel offline als online in aanraking komen met radicale propaganda. Bijvoorbeeld als een groep cliënten dit materiaal met elkaar uitwisselt. Met name cliënten die zoeken naar betekenis, identiteit, rechtvaardigheid of sensatie kunnen hiervoor ontvankelijk zijn. In deze radicale propaganda kan uitwisseling plaatsvinden van radicale ideologieën waarbij een sterke afkeer tegen de samenleving en actieve onverdraagzaamheid naar andere bevolkingsgroepen sterk naar voren komt. Het kan negatieve emoties als boosheid en frustratie oproepen, en/of een gevoel van avontuur en thuishoren. Daarmee kan propaganda een belangrijke zet geven in het radicaliseringsproces.

Wat kunt u doen?