Rapport: ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’

Dit rapport onderzoekt hoe professionals met maatschappelijke spanningen (polarisatie) en radicalisering omgaan en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Dankzij vele gesprekken met professionals uit het onderwijs en sociaal domein zijn hun knelpunten, uitdagingen en behoeften geïdentificeerd. Ook bevat het rapport enkele voorbeelden uit de praktijk waar van geleerd kan worden. 

Weerbare jongeren, professionals