Rapport: ‘Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren’

Dit rapport brengt beleid, prioriteiten, programma’s en samenwerkingspartners in kaart die zich richten op het voorkomen van radicalisering en polarisatie onder (risico)jongeren. Hieruit wordt duidelijk welke kansen en uitdagingen er liggen voor professionals in het jeugddomein.  

Download 1, het rapport, presenteert de resultaten van dit onderzoek. Benieuwd naar de belangrijkste conclusies? Download 2 biedt een korte samenvatting van de uitkomsten en download 3 bevat de volledige literatuurstudie. Het rapport is gemaakt in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP). Begin 2023 is Platform JEP opgegaan in de Expertise-unit Sociale Stabiliteit. 

Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren