Handreiking: 'Samenwerken met gemeenschappen via een netwerk van sleutelpersonen'

De overheid betrekt burgers steeds meer bij de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dat gebeurt onder meer via informele netwerken. Een lokaal netwerk van sleutelpersonen is een van de mogelijke vormen van zo’n informeel netwerk. Deze handreiking geeft inzicht in de stappen die nodig zijn om een sleutelpersonennetwerk op te bouwen en te onderhouden.