Toolkit Evidence-Based Werken bij de preventie van radicalisering

De preventie van radicalisering vraagt om een goede en effectieve aanpak. Maar hoe weet je nu als gemeente of andere interventie uitvoerder of je op de goede weg bent? En hoe kan het beter? Door te evalueren kom je hierachter. De Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering biedt kennis, geleerde lessen, handige checklists en formats om de interventies om radicalisering tegen te gaan te evalueren.

Hieronder vind je in de matrix per interventie en per type evaluatie de bijpassende informatie en tools door op dat vak te klikken.

Matrix Evidence Based Werken

Hoe kan ik lessen van andere sleutelfiguren netwerken gebruiken om de opzet van mijn eigen netwerk te verbeteren?

'Sleutelfiguren netwerk'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een planevaluatie sleutelfiguren netwerk uit te voeren.

Heb ik voldoende en de juiste personen in mijn sleutelfigurennetwerk?

'Sleutelfiguren netwerk'

Hier vind je randvoorwaarden, stappenplannen en tools om een procesevaluatie sleutelfiguren netwerk uit te voeren of uit te besteden.

Het sleutelfigurennetwerk heeft geholpen om de relatie met bepaalde gemeenschappen te verbeteren.

'Sleutelfiguren netwerk'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een effect evaluatie sleutelfiguren netwerk uit te besteden.

Heb ik een doelgericht samenwerkings-
convenant opgesteld?

'Multidisciplinair casusoverleg'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een planevaluatie multidisciplinair casusoverleg uit te voeren.

De werkafspraken worden goed uitgevoerd maar er komen beperkt signalen binnen.

'Multidisciplinair casusoverleg'

Hier vind je randvoorwaarden, stappenplannen en tools om een procesevaluatie multidisciplinair casusoverleg uit te voeren of uit te besteden.

Hoe kunnen we weten of de casussen onder behandeling in het casusoverleg ook daadwerkelijk deradicaliseren?

'Multidisciplinair casusoverleg'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een effect evaluatie multidisciplinair casusoverleg uit te besteden.

Heb ik de training weerbaar opvoeden voldoende aangepast aan de doelgroep?

'Weerbaar opvoeden'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een planevaluatie weerbaar opvoeden uit te voeren.

Er melden zich niet genoeg ouders om deel te nemen aan weerbaar opvoeden of ze blijven na de eerste bijeenkomst weg.

'Weerbaar opvoeden'

Hier vind je randvoorwaarden, stappenplannen en tools om een procesevaluatie weerbaar opvoeden uit te voeren of uit te besteden.

Ouders herkennen signalen van radicalisering en gaan hierover het gesprek aan met hun kind.

'Weerbaar opvoeden'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een effect evaluatie weerbaar opvoeden uit te besteden.

Heb ik lessen uit andere evaluaties gebruikt om een goede voorbereiding en opvolging van de theatervoorstelling te waarborgen?

'Theater'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een planevaluatie theater uit te voeren.

Waarom wordt het lespakket behorend bij de voorstelling op veel scholen niet ingezet?

'Theater'

Hier vind je randvoorwaarden, stappenplannen en tools om een procesevaluatie theater uit te voeren of uit te besteden.

De theatervoorstelling en het lespakket hebben ervoor gezorgd dat jongeren zich meer bewust zijn van de mogelijke gevolgen van uitsluiting.

'Theater'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een effect evaluatie theater uit te besteden.

Nog een laatste controle of je plan van aanpak goed is?

'Interventie'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een planevaluatie uit te voeren voor elke interventie.

Processen evalueren is de weg naar processen verbeteren.

'Interventie'

Hier vind je randvoorwaarden, stappenplannen en tools om een procesevaluatie uit te voeren of uit te besteden.

Effect meten vraagt expertise en objectiviteit.

'Interventie'

Hier vind je randvoorwaarden, een stappenplan en tools om een effect evaluatie uit te besteden.

Wil je meer weten over evalueren van de gehele aanpak (programmaniveau)? Kijk dan bij de Quickscan Lokale Preventieve Aanpak.

Quickscan

De Toolkit is gericht op het evalueren van interventies op drie momenten; voorafgaand aan de interventie gericht op de planvorming (planevaluatie), tijdens de interventie gericht op de uitvoering (procesevaluatie) en na een bepaalde looptijd van de interventie gericht op de behaalde uitkomsten en effecten (effectevaluatie). Lees meer over deze evaluaties en de ideale tijdlijn voor evalueren bij Type evaluaties. Voor elke interventie is een onderliggend plan van aanpak van groot belang. Ook hiervoor biedt de Toolkit formats en informatie.

Disclaimer: De aangedragen voorbeelden in deze toolkit zijn ter inspiratie.