Informatie over de coronacrisis

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit onderhield tijdens de coronacrisis contact met gemeenschappen en gemeenten, andere ministeries en organisaties zoals het RIVM. Hieronder vind je verschillende publicaties die de ESS in deze periode heeft ontwikkeld.  

  • Download 1 biedt informatie over het coronavirus en is in het kader van het Offerfeest (Arabisch: Eid al-Adha) opgesteld om te delen met gemeenten en gemeenschappen.  
  • Download 2 bevat een overzicht van websites en telefoonnummers waar mensen terecht kunnen als zij bijvoorbeeld Somalisch, Turks, Chinees of Arabisch spreken en informatie willen over het coronavirus. 
  • In download 3 zijn bruikbare tips en goede voorbeelden gebundeld om binnen de islamitische gemeenschap vragen en zorgen over de Ramadan en corona bespreekbaar te maken.   
  • Download 4 biedt gemeenten tips en richtlijnen voor het voeren van een gesprek over de Ramadan in relatie tot corona met moslims en moskeebesturen.  
  • Download 5 is de verslaglegging van de gesprekken die de ESS voerde met gemeenschappen, gemeenten en professionals over de knelpunten in de maatschappij tijdens de coronacrisis.