Rapport: ‘Veerkracht bevorderen bij opgroeiende jongeren’

Jeugdprofessionals maken vaak gebruik van beschermende factoren, die bijdragen aan weerbaarheid tegen extremistische ideeën en gedrag. Het rapport gaat dieper in op de vraag hoe je deze factoren succesvol toepast, bijvoorbeeld door te werken met programma’s of interventies die helpen voorkomen dat personen of groepen maatschappelijk vervreemden. Het rapport is geschreven in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP). Begin 2023 is Platform JEP opgegaan in de Expertise-unit Sociale Stabiliteit.