Stappenplan: ‘Effectieve samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs’

In dit stappenplan staan de succesfactoren waarmee jeugdprofessionals en scholen hun samenwerking kunnen opstarten en versterken. Het biedt concrete handvatten waarmee ze de preventie van radicalisering gezamenlijk kunnen uitvoeren. Het stappenplan is ontwikkeld door Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP), op basis van onderzoek en bestaande samenwerkingen. Platform JEP is sinds 2023 samengegaan met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit.