Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

De 'Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren' geeft gemeenten handvatten bij het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk van sleutelfiguren. Ook ondersteunt deze handreiking gemeenten bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.