Handreiking Veilige Moskee

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW hebben in samenwerking met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap, de politie, en een aantal gemeenten de Handreiking Veilige Moskee ontwikkeld. De handreiking bevat aanbevelingen voor moskeeën, gemeenten en politie over de omgang met concrete spanningen en incidenten gericht tegen moskeeën. De handreiking is beschikbaar in het Nederlands, Arabisch en Turks.