Nieuwsbrief WeerbaarNL – December 2022

WeerbaarNL is de nieuwsbrief van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuw online magazine: Werken aan vertrouwen

De toeslagenaffaire, de komst van een AZC, het toezicht op informeel onderwijs. Het vertrouwen in de overheid, nationaal én lokaal, staat regelmatig onder druk. Hoe ga je daarmee om als ambtenaar, bestuurder, burger of professional? En hoe kun je ontwikkelingen rondom dit thema in een wetenschappelijk perspectief plaatsen? De nieuwste editie van het online magazine van Platform JEP en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), deze keer een gecombineerde uitgave, staat in het teken van werken aan vertrouwen. 

Nieuw online magazine: Werken aan vertrouwen

Beeld: ©ESS / ESS

Leernetwerk polarisatie: gemeenten aan de slag met gedeelde dilemma’s

Uitwisseling, netwerkvorming en kennis ontwikkelen rondom ongewenste polarisatie staan centraal tijdens de bijeenkomsten van het Leernetwerk polarisatie voor gemeenten. En dat voorziet in een duidelijke behoefte, blijkt uit reacties van deelnemers. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) organiseert dit leernetwerk voor de derde keer, nu in samenwerking met Kessels & Smit, The Learning Company.

Leernetwerk polarisatie: gemeenten aan de slag met gedeelde dilemma’s

Leernetwerk polarisatie

Polarisatie tussen burgers en overheid. Wat vraagt dat van jou als ambtenaar?

Hoe pak je als overheid een rol als je in de ogen van burgers ook ‘partij’ bent’? Het nieuwste infoblad van het leernetwerk polarisatie voor gemeenten geeft hier antwoord op. Het leernetwerk werd in 2022 door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) georganiseerd in samenwerking met Kessels & Smit, The Learning Company. Doelstelling van het leernetwerk: meer kennis opdoen rondom het thema polarisatie in relatie tot actuele vraagstukken, handelingsperspectieven vastleggen en een netwerk van collega ambtenaren opzetten.

Infoblad: Polarisatie tussen burgers en overheid. Wat vraagt dat van jou als ambtenaar?

Uitgelicht

Inspanningsverplichting voor de overheid om in gesprek te blijven

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een gezegde dat Ömer Karaca na aan het hart ligt. Hij doet onderzoek naar vertrouwen en volgt de komende tijd initiatieven van de overheid om het vertrouwen tussen de overheid en moslimgemeenschappen te herstellen en te versterken. Wat is daarvoor nodig? En hoe doe je dat? 

Inspanningsverplichting voor de overheid om in gesprek te blijven

Beeld: ©ESS

Reflectiesessies: de eerste bouwstenen voor vertrouwen?

Heftig en best wel schokkend, èn mooi en waardevol. Woorden die ondernemer Najat Toub-Arssi en medewerker Nederlandse Arbeidsinspectie Mohamed Abdulahi gebruiken om de reflectiesessies te beschrijven waaraan zij deelnamen. Ook voorzitter Assamaual Saidi van de Moslimstudenten Associatie Nederland (MSA NL) was hierbij. SZW organiseerde meerdere van deze sessies om te reflecteren op wat er is gebeurd in het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Met als doel: het bouwen aan vertrouwen tussen overheid en moslimgemeenschappen.

Reflectiesessies: de eerste bouwstenen voor vertrouwen?

Beeld: ©ESS

De sleutel tot een betrouwbare overheid zijn wij

Op haar LinkedIn profiel staat ‘zij/haar’ achter haar naam. Een bewuste keuze. ‘Ik wil investeren in een inclusieve en open cultuur binnen SZW. En dat is weer belangrijk voor een inclusieve benadering van de samenleving. Open zijn is slechts één element om vertrouwen te herwinnen. Mensen moeten ervaren dat wat je zegt, ook klopt met wat je doet.’ Een gesprek met Secretaris-Generaal Loes Mulder van het ministerie van SZW.

De sleutel tot een betrouwbare overheid zijn wij

Beeld: ©ESS

Versterken van het vertrouwen tussen overheid en burger in Deventer

In tijden van tegenspoed en crisis komt de relatie tussen overheid en burger vaak onder druk te staan. De gemeente heeft als lokale overheid in het bijzonder baat bij een goede relatie met de burgers. De gemeente Deventer wil stappen maken om die relatie weer te normaliseren. Veiligheidsadviseur Marc Smellink is hierbij betrokken.

Versterken van het vertrouwen tussen overheid en burger in Deventer

Beeld: ©ESS