Nieuw online magazine: Werken aan vertrouwen

De toeslagenaffaire, de komst van een AZC, het toezicht op informeel onderwijs. Het vertrouwen in de overheid, nationaal én lokaal, staat regelmatig onder druk. Hoe ga je daarmee om als ambtenaar, bestuurder, burger of professional? En hoe kun je ontwikkelingen rondom dit thema in een wetenschappelijk perspectief plaatsen? De nieuwste editie van het online magazine van Platform JEP en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), deze keer een gecombineerde uitgave, staat in het teken van werken aan vertrouwen.  

Beeld: ©ESS / ESS

In deze uitgave vertelt onderzoeker aan Universiteit Leiden, Ömer Karaca over zijn onderzoek naar vertrouwen. Hij volgt overheidsinitiatieven om het vertrouwen tussen overheid en moslimgemeenschappen te versterken. Aftredend Secretaris-Generaal Loes Mulder komt aan het woord over de sleutel tot een betrouwbare overheid en haar periode bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook lees je in deze editie over de ervaringen van een aantal deelnemers aan de reflectiesessies die SZW heeft georganiseerd over vertrouwen tussen de overheid en moslimgemeenschappen.

In de artikelen in het magazine komt het belang naar voren van het in gesprek blijven en oprecht luisteren naar elkaar. Docent Social Work Charlot Lugtigheid gaat in op de rol van de sociaal professional hierbij, die vaak een meer neutrale positie kan innemen in het werken aan vertrouwen. Zij ziet jongerenwerk als een belangrijke en tijdsintensieve investering in de wijk. Verder in dit magazine een reportage vanuit de gemeente Gilze en Rijen, waar het oudste AZC van Nederland staat en waar werkende afspraken zijn gemaakt tussen gemeente, bewoners en betrokken organisaties. Hierin kun je lezen dat in gesprek zijn alleen niet voldoende is. Kom afspraken na en laat zien dat wat je doet ook klopt met je intentie. 

De ESS en Platform JEP hopen met dit magazine een bijdrage te leveren aan een kritische reflectie op de soms schurende relatie tussen burgers en overheid, én hoopvolle inspiratie en perspectief te bieden om met elkaar te blijven werken aan vertrouwen. Of dat nu is vanuit je rol als (lokale) ambtenaar, als professional, of als betrokken en actieve burger.