Infoblad: Polarisatie tussen burgers en overheid. Wat vraagt dat van jou als ambtenaar?

Hoe pak je als overheid een rol als je in de ogen van burgers ook ‘partij’ bent’? Het nieuwste infoblad van het leernetwerk polarisatie voor gemeenten geeft hier antwoord op. Het leernetwerk werd in 2022 door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) georganiseerd in samenwerking met Kessels & Smit, The Learning Company. Doelstelling van het leernetwerk: meer kennis opdoen rondom het thema polarisatie in relatie tot actuele vraagstukken, handelingsperspectieven vastleggen en een netwerk van collega ambtenaren opzetten.

Werken aan vertrouwen: een ingewikkelde opgave

Afstand en gebrek aan vertrouwen van inwoners richting de overheid is anno 2022 een vraagstuk waarmee veel en diverse overheden te maken hebben. Soms wordt dit zichtbaar na een concrete gebeurtenis. Andere keren speelt die afstand en dat gebrek aan vertrouwen meer op de achtergrond mee. In sommige gevallen hangt het samen met de onvrede over het landelijk beleid of de landelijke politiek. Eerstelijnswerkers, zoals jongerenwerkers, baliemedewerkers en BOA’s, ervaren dit direct in hun contact met burgers. Beleidsambtenaren staan regelmatig wat meer op afstand. 

In alle gevallen is het voor overheden en de mensen die er werken een opgave om het vertrouwen dat onder druk staat, te versterken. Bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken en buurten. Om voeding te krijgen voor beleid, draagvlak voor beleid te versterken, of spanningen en onvrede in de gemeente te signaleren en te verminderen. Hoe lager het vertrouwen, hoe moeilijker het is om daarin een effectieve rol te vervullen. Wat zijn aanknopingspunten om hierop goed te kunnen inspelen? Om de (ervaren) afstand te verkleinen en het vertrouwen tussen overheid en burgers te versterken? In het leernetwerk gingen deelnemers en experts hierover met elkaar in gesprek. 

Infoblad

Om de inzichten uit het leernetwerk breder te verspreiden ontwikkelde de ESS in samenwerking met Kessels & Smit, The Learning Company en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) een kennisproduct, waarin de opgedane kennis en handvatten zijn vertaald. Het bijgevoegde infoblad is het tweede kennisproduct. Het bevat meer kennis over:

  • De belangrijkste narratieven van burgers wiens vertrouwen in de overheid op spanning staat.
  • Een voorbeeld van een situatie waarin het lukte om het vertrouwen en de verbinding tussen overheden en inwoners te herstellen en/of versterken. 
  • Wat hierbij de geleerde lessen zijn.
  • Het persoonlijke aspect binnen de professionaliteit van ambtenaren.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het infoblad of wilt u meer informatie over polarisatie tussen burgers en overheid? Voor contact met de ESS kunt u mailen naar ESS@minszw.nl. De ESS is tijdens kantoortijden ook bereikbaar via (070) 333 4555. Onze adviseurs helpen u graag verder.