Nieuwsbrief WeerbaarNL – Mei 2021

WeerbaarNL is de nieuwsbrief van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Magazine over verbindend communiceren in coronatijd

Corona vraagt veel van onze samenleving. Wat betekent dit voor overheden? Hoe kunnen zij de verbinding in de samenleving versterken en de polarisatiedruk verminderen? In de zoektocht naar een antwoord op deze vragen brengt de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) een online magazine uit over verbindend communiceren in coronatijd. ‘Luisteren is een fantastisch middel om te depolariseren’. 

Magazine Sociale Stabiliteit

Online conferentie ‘Perspectieven in polarisatie’

In samenwerking met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit en gemeente Amsterdam organiseren het VU Polarisation Lab en Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) de online conferentie ‘Perspectieven in polarisatie’ op woensdag 9 juni van 9.00 tot 12.30 uur. Voor onderzoekers, (gemeente)ambtenaren, professionals en andere betrokkenen bij polarisatie. De ESS verzorgt tijdens deze bijeenkomst twee kennistafels: één over Black Lives Matter en één over verbindend communiceren.

Perspectieven in polarisatie

perspectieven in polarisatie

Rapport ‘Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen’

In Nederland kennen we meerdere interventies voor het versterken van weerbaarheid en veerkracht. Welke zijn dat? Hoe effectief zijn ze? Wat zijn de werkzame elementen en wat is de theoretische onderbouwing? U leest het in het rapport ‘Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen’, geschreven door Movisie in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS).

Werken aan weerbaarheid van individuen en gemeenschappen

Rapport Movisie

Platform JEP

JEPzine over veerkracht bevorderen bij jongeren

Jongeren zijn beter in staat om te gaan met problemen en negatieve invloeden als ze veerkrachtig zijn. Hoe kunnen professionals de veerkracht bij jongeren vergroten? Samen met de jongeren zelf, de mensen in hun omgeving en netwerkpartners? Daarover gaat het nieuwe JEPzine. Vol wetenschappelijke inzichten, ervarings- en praktijkverhalen.

Compleet overzicht leeraanbod radicalisering en polarisatie

Het leeraanbod voor (jeugd)professionals op het gebied van de preventie van polarisatie en radicalisering is divers. Workshops, trainingen, e-learning, maar ook consultaties, magazines, intervisie en casusbesprekingen. De nieuwe gids ‘Aanbod van de kennispartners radicalisering (jeugd)professionals’ biedt een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen. In de nieuwe gids zijn alle leermiddelen van Platform JEP, Stichting School & Veiligheid (SSV), Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) te vinden.

Vechtende jongeren: Meer dan alleen een manier om agressie kwijt te kunnen

‘Als een van mijn jochies heeft gevochten op straat, dan zeggen ze: zie, je hebt ze leren vechten. Maar dat is echt te kort door de bocht.’ Reggae Coutinho, jongerenwerker in Den Bosch, wil het maar gezegd hebben. Hij is betrokken bij Fight2Create, een project waar jongeren leren kickboksen, maar waar ook veel aandacht is voor hun gedrag buiten de mat. ‘Het is makkelijk gezegd dat je je kansen moet pakken. Maar je moet ze eerst zien. En vaak zien die jongeren ze niet eens. Wij proberen ze toekomstperspectief te bieden.’ Op de website van Platform JEP leest u het ervaringsverhaal van Reaggae Coutinho.