Werken aan weerbaarheid van individuen en gemeenschappen

In Nederland kennen we meerdere interventies voor het versterken van weerbaarheid en veerkracht. Welke zijn dat? Hoe effectief zijn ze? Wat zijn de werkzame elementen en wat is de theoretische onderbouwing? U leest het in het rapport ‘Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen’, geschreven door Movisie in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS).

Rapport Movisie

Wie weerbaar is, kan omgaan met veranderingen. Weet terug te veren of kansen te grijpen bij tegenslag en andere impactvolle gebeurtenissen. Dat geldt voor individuen, maar ook voor gemeenschappen. Het risico van verminderde weerbaarheid is onder andere dat mensen makkelijker beïnvloedbaar zijn of ontvankelijker voor (negatieve) verleidingen, zoals criminaliteit of radicalisering. 

Naar een breed leeraanbod
De ESS is bezig met het ontwikkelen van een breed leeraanbod om bij te dragen aan de weerbaarheid van diverse gemeenschappen in Nederland. Onderdeel daarvan is het onder de aandacht brengen van bestaande interventies, zodat deze meer benut kunnen worden. Zo wordt ook duidelijk welke behoeften al worden gedekt, welk aanbod doorontwikkeld zou kunnen worden en welke nieuwe modulen van meerwaarde zijn. 

Wat is er op de markt?
De ESS heeft Movisie gevraagd in kaart te brengen welke interventies beschikbaar, beschreven en geëvalueerd zijn, zowel gericht op het niveau van een individu, als van een gemeenschap. Het gaat specifiek om interventies gericht op:

  • ondersteunen van opvoeders met een migratieachtergrond;
  • polarisatie, problematisch gedrag en radicalisering;
  • professionalisering van moskeebesturen, sleutelfiguren en andere gezaghebbende personen;
  • bevorderen van de samenwerking tussen gemeenschappen en (lokale) overheden;
  • empowerment van vrouwen en jonge vrouwen.

Benieuwd naar de interventiebeschrijvingen? Download het rapport ‘Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen’