Perspectieven in polarisatie

Het VU Polarisation Lab en Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) organiseren in samenwerking met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en de gemeente Amsterdam een online conferentie ‘Perspectieven in polarisatie’ op woensdag 9 juni van 9.00 tot 12.30 uur. Voor onderzoekers, (gemeente)ambtenaren, professionals en andere betrokkenen bij polarisatie. De ESS verzorgt tijdens deze bijeenkomst twee kennistafels: één over Black Lives Matter en één over verbindend communiceren.

perspectieven in polarisatie

Kennistafel Black Lives Matter: polarisatie of een beweging? 
De Black Lives Matter beweging leeft inmiddels breder in de samenleving. De vraagstukken die aan de orde worden gesteld (discriminatie, uitsluiting, racisme, ‘micro-agressions’, etnische profilering door de overheid, sekseongelijkheid) worden vanuit verschillende invalshoeken en groepen benaderd. Daarin zien we een aantal wij-zij’s terugkomen. Hoe gaat u als (lokale) overheid met deze emanciperende en polariserende dynamiek om?

Kennistafel verbindend communiceren
Op het bord van adviseurs ligt steeds vaker ‘de verbindingsvraag’. Uit sociale spanningen (rellen, rechtszaken en demonstraties) spreekt dat weerstand en wantrouwen tegenover de overheid toenemen. Dat maakt het een uitdaging om geloofwaardig te verbinden en om saamhorigheid en weerbaarheid te stimuleren. Toch is juist dat de opdracht: sociale stabiliteit behouden. Maar hoe doet u dat? 

Sinds het begin van de coronacrisis is de ESS een samenwerking gestart met verschillende Rijkspartners, gemeenten en experts om op deze vraag een antwoord te geven. Aan de hand van voorbeelden vertelt onze communicatieadviseur tijdens deze kennistafel welke kennis de ESS heeft opgedaan. Wat is verbindend communiceren precies – bijvoorbeeld in tijden van corona-maatregelen, of het nu gaat om (horeca)ondernemers, jongeren of kerkgangers? En welke strategieën zijn hierbij geschikt?