Advies op maat traject evidence based werken bij preventie radicalisering

Hoe weet ik of ik met de preventieve aanpak van radicalisering op de juiste weg ben? En op welke wijze kan ik interventies het beste – onderbouwd – doorontwikkelen? Hoe kan ik verantwoording afleggen over de preventieve aanpak van radicalisering? De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) ondersteunt gemeenten bij deze vragen. Met een toolkit, maar ook met ‘advies op maat trajecten’. 

Evidence Based Werken 415x177

In 2018/2019 is de toolkit evidence based werken (EBW) ontwikkeld in opdracht van de afdelingen ESS en Weerbare samenleving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook verscheen onlangs het rapport ‘Wat werkt bij preventie van radicalisering?’. Deze instrumenten helpen gemeenten om interventies die gericht zijn op het tegengaan van radicalisering te evalueren en goed te onderbouwen.  

Soms kunnen gemeenten meedenkkracht gebruiken. Om de werking van de toolkit goed onder de knie te krijgen. Een goed onderbouwd plan van aanpak te ontwikkelen. Een evaluatie op te zetten. Of om uit alle informatie die al beschikbaar is juist die elementen te halen die nodig zijn om een aanpak door te ontwikkelen. In al die gevallen kan een gemeente een beroep doen op de ESS voor een ‘advies op maat traject’. 

Wat houdt advies op maat in?

Een gemeente kan contact opnemen met de ESS met vragen over evidence based werken bij de preventie van radicalisering. Dan volgt een mailwisseling of een telefonisch adviesgesprek waarin de vraag wordt verkend en een start wordt gemaakt met de beantwoording daarvan. Ook is een kort traject mogelijk waarbij de gemeente concreet op gang geholpen wordt (bijvoorbeeld bij het zelf opzetten van een evaluatie) of goede onderbouwing van een plan van aanpak. 

Daarnaast kunnen bijeenkomsten op maat worden gemaakt voor gemeenten en regio’s. Deze kunnen naar behoefte worden aangevraagd. Bovendien wordt een aantal keer per jaar bijeenkomsten met open inschrijving georganiseerd (zoals een introductie op de Toolkit Evidence Based Werken of workshops over specifieke evaluatievormen). De bijeenkomsten kunnen fysiek of digitaal plaatsvinden.

Wie voeren het advies op maat uit?

De ondersteuning wordt uitgevoerd door adviseurs van de ESS in samenwerking met een consortium van Evidence Based Work (Amy-Jane Gielen), RadarAdvies (Malon Peeters) en Bureau Omlo (Jurriaan Omlo). 

Waar kan het advies op maat worden aangevraagd?

Mail de ESS via ess@minszw.nl.  

Het advies op maat is onderdeel van het aanvullend ondersteuningsaanbod dat de ESS in het kader van de toolkit EBW aan gemeenten aanbiedt. Hieronder vallen o.a.: