Evidence Based Werken: zo geven we nog meer invulling aan preventie van radicalisering

Gemeenten maken gebruik van verschillende aanpakken en interventies om radicalisering tegen te gaan en te voorkomen. Om hen te helpen bij een goed doordacht beleid, is de Toolkit Evidence Based Werken ontwikkeld. In een klankbordgroep geven Rijksoverheid en gemeenten verder invulling aan het samen leren over evidence based werken (EBW) bij de preventie van radicalisering.

Evidence Based Werken 415x177

EBW betekent het ontwikkelen van beleid en interventies op basis van de best beschikbare kennis. Dat gaat zowel om kennis gebaseerd op (de resultaten van) wetenschappelijk onderzoek als om kennis voortkomend uit de praktijk, zoals praktijkervaringen en inzichten vanuit de lokale realiteit. Naast het voortbouwen op de bestaande kennis is het ook belangrijk om nieuwe kennis en inzichten te genereren door bijvoorbeeld aanpakken en interventies te evalueren. Het doel hiervan is een zo effectief mogelijke aanpak van de preventie van radicalisering. 

Klankbordgroep
De Rijksoverheid en gemeenten geven in een klankbordgroep invulling aan het samen leren over evidence based werken bij de preventie van radicalisering. Hieraan nemen verschillende gemeenten deel en namens de Rijksoverheid de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ). In de klankbordgroep staat onder andere het gebruik van de Toolkit EBW hoog op de agenda.

Toolkit EBW
De Toolkit EBW is een handig hulpmiddel op de website van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) om (meer) evidence-based te gaan werken. Het biedt gemeenten naast kennis en inzichten uit geleerde lessen ook handige checklists en formats voor het evalueren van interventies die radicalisering tegengaan. De toolkit is ontwikkeld door RadarAdvies, Verwey-Jonker Instituut en A.G. Advies in opdracht van de NCTV en het ministerie van SZW. 

Aanvullende ondersteuning
Verder houdt de klankbordgroep de aanvullende ondersteuning vanuit het Rijk tegen het licht. Waar ligt de behoefte als het gaat om EBW? Wat kunnen we nog meer ontwikkelen? Zo is er hard gewerkt aan een EBW training voor gemeenteambtenaren die nu via het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) wordt aangeboden. Gemeenten kunnen deze training middels de Versterkingsgelden aanvragen. Hiernaast is er een toegankelijke video gemaakt met een introductie in evidence based werken en de toolkit. 

Wat u binnenkort kunt verwachten
In het derde kwartaal van 2021verschijnt een inventarisatie naar en analyse van evaluaties van interventies die zich richten op het tegengaan van radicalisering. Deze opdracht is uitgevoerd door Bureau Omlo en Fermin Onderzoek & Advies. De klankbordgroep heeft hier al een eerste blik op kunnen werpen en kwam tot de conclusie dat de bevindingen relevant zijn voor ambtenaren werkzaam binnen de diverse domeinen van de gemeente. De resultaten van de inventarisatie ziet de klankbordgroep als een mooie aanleiding en hulpmiddel om het gesprek binnen de gemeente en met andere gemeenten aan te gaan over het beleid ter preventie van radicalisering en de werkzame elementen voor een effectieve aanpak. De publicatie zal te raadplegen zijn op de website van de ESS. 

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn voor de nieuwste ontwikkelingen rondom evidence based werken bij de preventie van radicalisering.