Vrijwilligers en de werkwijze

Het zetten van de verschillende stappen van de werkwijze vergt veel professionele vaardigheden. Daarom is het niet verantwoord om van vrijwilligers te vragen om alle stappen van de werkwijze te zetten. Wel kunnen zij een belangrijke signalerende rol hebben. Van belang is dan dat zij weten bij wie zij met hun signalen terechtkunnen.

Als vrijwilligers en professionals in een organisatie werken, dan gaan vrijwilligers met signalen van mogelijke radicalisering naar de professional toe die de vrijwilligerstaken coördineert. Daarna is het de verantwoordelijkheid van deze professional om verdere stappen te zetten.

Als een organisatie alleen uit vrijwilligers bestaat, dan maakt het bestuur van de organisatie duidelijk bij wie de vrijwilligers terechtkunnen met hun signalen. Dat zal in veel gevallen een van de bestuursleden zijn, maar het is ook denkbaar dat het bestuur een lid/vrijwilliger vraagt om deze taak namens het bestuur uit te oefenen. Als de vrijwilliger zijn signalen bij de functionaris die als aanspreekpunt fungeert heeft gemeld, is deze functionaris verantwoordelijk voor het zetten van stap 2 en verder.