Handreiking: ‘Lokaal netwerk van sleutelfiguren’

De handreiking ‘Lokaal netwerk van sleutelfiguren’ geeft gemeenten handvatten bij het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk van sleutelfiguren. Een sleutelfiguur is een maatschappelijk betrokken individu met toegang tot brede en verschillende informele en formele netwerken. Daardoor kan deze persoon bijdragen aan het voorkomen van polarisatie en radicalisering.   

Lokaal netwerk sleutelfiguren