Colofon

© ESS
Auteur: mr. Lydia Janssen

Deze werkwijze is tot stand gekomen in samenwerking met Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Sociaal Werk Nederland, BPSW en de VO Raad.

Geraadpleegde bronnen

  • Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden, een wegwijzer voor zorgprofessionals (2014). KNMG, GGZ Nederland, AJN, LHV, NIP, NVvP, SVG, V&VN, VVAK.
  • Het geheim van de patiënt, praktische handreiking voor iedereen die te maken heeft met het medisch beroepsgeheim. Hamp Harmsen (2015).
  • Informatie delen in samenwerkingsverbanden: College Bescherming Persoonsgegevens (2013).
  • Handreiking Beroepsgeheim en politie en justitie, KNMG herziene versie 2012.
  • Handreiking Beroepsgeheim, zes stappen voor zorgvuldig handelen. GGZ Nederland (2012).
  • Beroepscodes van NIP, NVO, BPSW en BVJong.
  • Radicx Tool update 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving.