Oproepen tot actie

Een oproep tot actie van een radicale groep om zich bij hen aan te sluiten  of tot gewelddadige actie over te gaan kan vatbare personen aan het denken zetten. Of belangstellend maken naar de radicale ideologie. Het biedt aan geradicaliseerde personen een mogelijkheid om daadwerkelijk tot (gewelddadige) actie over te gaan.

Wat kunt u doen?