Situaties waarbij de tool triggerfactoren te gebruiken is

‘Ik mis basiskennis over radicalisering en triggerfactoren.’

De tool triggerfactoren helpt u om deze basiskennis te vergroten, meer inzicht te krijgen in de triggerfactoren die er zijn en de mogelijke invloed daarvan op een radicaliseringsproces. De tool kan voor u de eerste kennismaking zijn met het onderwerp radicalisering en een stimulans om uzelf hierin verder te verdiepen.

‘Ik maak mij zorgen om een jongere, die te maken krijgt met één of meerdere triggerfactoren.’

De tool triggerfactoren laat zien wat u kunt doen als u zich zorgen maakt om een jongere in het kader van radicalisering. U vindt er informatie en tips over hoe u in gesprek gaat met een jongere en/of de ouders. En hoe u een verdere inschatting van de situatie maakt met collega’s of externe professionals en vrijwilligers. Daarnaast verwijst de tool naar organisaties met wie u uw zorgen kunt bespreken.

‘Ik heb veel kennis over het onderwerp radicalisering door trainingen en praktijkervaringen. Mijn kennis wil ik graag overdragen aan anderen binnen mijn organisatie.’

U kunt de tool triggerfactoren als professional met theoretische en/of ervaringskennis gebruiken om collega’s te informeren over het onderwerp en hierover met hen het gesprek aan te gaan.

‘Ik maak mij zorgen om en heb een onderbuikgevoel over een jongere in het kader van radicalisering.’

De tool triggerfactoren helpt u om inzicht te krijgen in de triggerfactoren waar de jongere mogelijk mee te maken heeft (gehad). Ook krijgt u meer inzicht in andere triggerfactoren die het proces van radicalisering in gang kunnen zetten of versnellen. Zodat u hieraan in uw gesprekken met de jongere en/of ouders bij de verdere inschatting van de situatie en risico’s aandacht kunt geven.

‘Ik wil leren van een jongere die verder is geradicaliseerd.’

De tool triggerfactoren geeft u de mogelijkheid om, mogelijk samen met andere professionals, te onderzoeken wat er in het leven van de jongere is gebeurd. Hieruit kunt u samen met andere professionals leerpunten trekken voor de toekomst.

‘Ik wil in gesprek met een groep jongeren over de invloed van triggerfactoren op samenlevingsniveau.’

De tool triggerfactoren geeft informatie over hoe u als professional een moeilijk onderwerp in groepsverband bespreekbaar maakt en voorbereidt.