Extra tips, tools en trainingen

Hieronder vindt u extra tips en tool voor de inschatting van de situatie en risico’s en een overzicht van trainingen.

  • Maak gebruik van de werkwijze en protocollen die u ook inzet voor ander zorgwekkend gedrag zoals huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Voor een eerste inschatting van de situatie gebruikt u bijvoorbeeld de Radicx tool. Deze vindt u op pagina 40 van de publicatie Puberaal, Lastig of Radicaliserend.
  • Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) stelde aantal controlevragen op die helpen bij een verdere inschatting van de situatie. Deze zijn te vinden op pagina 2 van dit document.
  • Het Samenwerkvel bij zorg over radicalisering van RadarAdvies helpt om gestructureerd en gezamenlijk de zorg over radicalisering te bespreken. Het is geen definitief diagnosetool of professionele risico-inschatting.
  • Voor docenten en andere professionals binnen het hoger onderwijs is een e-learning zorgwekkend gedrag ontwikkeld. Die moet hen helpen signalen van zorgwekkend gedrag te herkennen, duiden en zo een handelingsperspectief bieden om verder stappen te ondernemen.
  • Welke scholing en trainingen er zijn op het gebied van polarisatie, radicalisering en extremisme, leest u op de website van Platform JEP. Contact met aanbieders van trainingen kunt u soms ook leggen via de gemeente. Soms zijn er ook interne opleidingsmogelijkheden.