Evaluatie: interventie ‘Weerbaar opvoeden tegen radicalisering’

De interventie ‘Weerbaar opvoeden tegen radicalisering’ van stichting Attanmia heeft als doel moeders te helpen hun kinderen weerbaar op te voeden, zodat hun kinderen minder vatbaar zijn voor (islamitisch) radicalisme. Dit rapport, opgesteld door het Kennisplatform Inclusief Samenleven (voorheen Kennisplatform Integratie & Samenleving) evalueert de sterke punten en verbeterpunten van deze interventie. Ook geeft het een beschrijving en theoretische onderbouwing van de interventie.